Aktualności
 
Zaproszenie do składanie ofert na:
Wymianę elektrozaworów na instalacji hydraulicznej TG1 i TG2 EW Niedzica”
Data zamieszczenia - 2022.08.03
 
Odpowiedzi na pytania:
Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Dębno pow. nowotarski
odpowiedź4, data zamieszczenia - 2022.08.03
Odpowiedzi na pytania:
Wykonanie remontu studni drenażu zapory Frydman
odpowiedź, data zamieszczenia - 2022.08.01
Odpowiedzi na pytania:
Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Dębno pow. nowotarski
odpowiedź, data zamieszczenia - 2022.07.29
Odpowiedzi na pytania:
Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Dębno pow. nowotarski
odpowiedź, data zamieszczenia - 2022.07.26
Odpowiedzi na pytania:
Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Dębno pow. nowotarski
odpowiedź, data zamieszczenia - 2022.07.25
Zaproszenie do składanie ofert na:
Wykonanie remontu studni drenażu zapory Frydman
Data zamieszczenia - 2022.07.21
Zaproszenie do składanie ofert na:
Wykonanie modernizacji instalacji CO i C.W.U w Hotelu Pieniny
Data zamieszczenia - 2022.07.21
Zaproszenie do składanie ofert na:
Budowę farmy fotowoltaicznej w miejscowości Dębno pow. nowotarski
Data zamieszczenia - 2022.07.13
 
Odpowiedzi:
Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego ciągnika rolniczego
odpowiedź
Data zamieszczenia - 2022.07.05
Zaproszenie do składanie ofert na:
Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego ciągnika rolniczego
Data zamieszczenia - 2022.07.01
 
Zaproszenie do składanie ofert na:
Wykonanie wymiany zabezpieczeń elektroenergetycznych w Rozdzielni 15kV AB01 z dobudową zabezpieczeń łukochronnych + wymiana zabezpieczenia elektroenergetycznego hydrozespołu GA w MEW Łączany
Data zamieszczenia - 2022.06.10

Zaproszenie do składanie ofert na:

Wykonanie remontu zasilaczy hydraulicznych w urządzeniach pracujących na obiektach EW Niedzica”
Data zamieszczenia - 2022.06.03
 
Zwiedzanie Elektrowni Wodnej w Niedzicy zostaje
uruchomione od dnia 20.05.2022
Data zamieszczenia - 2022.05.20
 
Wykonanie przyłączy energetycznych do sieci ZEW Niedzica SA dla nowych odbiorców energii - odpowiedź

Data zamieszczenia - 2022.05.12
Zaproszenie do składanie ofert na:
Wykonanie przyłączy energetycznych do sieci ZEW Niedzica SA dla nowych odbiorców energii
Data zamieszczenia - 2022.04.27
Zaproszenie do składanie ofert na:
Wykonanie remontu separatora oleju  w EW Niedzica
Data zamieszczenia - 2022.03.18
 
Zaproszenie do składanie ofert na:
Modernizację przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku przestani „Zamajerz”  (2)
Data zamieszczenia - 2022.03.17
 
Zaproszenie do składanie ofert na:
Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego dwóch samochodów osobowo – dostawczych typu Cargo VAN, 3-osobowych
Data zamieszczenia - 2022.03.11
Zaproszenie do składanie ofert na:
Remont nakryw czerpni powietrza nad upustem dennym TG-1 EWN
Data zamieszczenia - 2022.02.25
 
Zaproszenie do składanie ofert na:
„Modernizację przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku przystani „Zamajerz ”
Data zamieszczenia - 2022.02.25
 
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. ul. Widokowa 1, poszukuje osoby na stanowisko w Dziale Hydrotechniczno- Budowlanym - Konserwator
Data zamieszczenia - 2022.02.07
Podziękowanie:
Dla ZEW Niedzica S.A., za pomoc poszkodowanym w pożarze 19.06.2021 r. w Nowej Białej, od Wójta Gminy Nowy Targ [ link ]
Data zamieszczenia - 2021.12.21
Zaproszenie do składanie ofert na:
Wykonanie  ubezpieczenia brzegu półwyspu Wronina Zbiornika Czorsztyńskiego w miejscowości Czorsztyn
Data zamieszczenia - 2021.12.16
 
Zaproszenie do składanie ofert na:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych  z obiektów ZEW Niedzica SA”
Data zamieszczenia - 2021.12.16
Zaproszenie do składanie ofert na:
Wykonanie remontu pomieszczeń socjalnych i sanitarnych w budynku administracyjnym EW Niedzica
Data zamieszczenia - 2021.11.19
 
Zaproszenie do składanie ofert na:
Wymianę pokrycia dachowego na budynku „Chata z Kir” na Polanie Sosny w Niedzicy’
Data zamieszczenia - 2021.10.28
 
Remont napowietrznych stanowisk transformatorów na stropodachy EW Niedzica (2) - zmiana terminu składania ofert

Data zamieszczenia - 2021.10.18
 
Odpowiedzi na pytania:
Wykonanie remontu transformatorów na stanowiskach stropodachu EW Niedzica, Data zamieszczenia - 2021.10.18
Zaproszenie do składanie ofert na:
Wykonanie remontu zasilaczy hydraulicznych w urządzeniach pracujących na obiektach MEW Sromowce
Data zamieszczenia - 2021.10.15
 
Zaproszenie do składanie ofert na:
Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników w wybranych obiektach ZEW Niedzica SA w sezonie 2021/2022
Data zamieszczenia - 2021.10.15
 
Zaproszenie do składanie ofert na:
Wykonanie remontu transformatorów na stanowiskach stropodachu EW Niedzica
Data zamieszczenia - 2021.10.04
 
Zaproszenie do składanie ofert na:
Wykonanie remontu napowietrznych stanowisk transformatorów na stropodachu EW Niedzica (2)
Data zamieszczenia - 2021.10.04
 
Zaproszenie do składanie ofert na:
Wymianę pokrycia dachowego na budynku „Chata z Kir”  na Polanie Sosny w Niedzicy”
Data zamieszczenia - 2021.09.20
 
Zaproszenie do składanie ofert na:
Wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego drewnianych elementów budynków
Data zamieszczenia - 2021.09.20
 
Zaproszenie  do składania ofert w postępowaniu w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. za lata 2021 - 2022

Data zamieszczenia - 2021.09.03

Zaproszenie do składanie ofert na:

Malowanie hali maszyn EW Niedzica
Data zamieszczenia - 2021.08.25
 
Karpacki Wyścig Kurierów pamięci Wacława Felczaka, wtorek 31.08.2021 - finisz etapu "Zapora w Niedzicy"  [link]
Data zamieszczenia - 2021.08.25
Uroczyste zakończenie projektu:
Budowa linii kablowej 15 kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego
Data wydarzenia - 2021.08.20
Data zamieszczenia - 2021.08.24
Regaty Zielona Wstęga Jeziora Czorsztyńskiego 2021 Regaty żeglarskie - Zielona Wstęga Jeziora Czorsztyńskiego, Puchar Prezesa ZEW Niedzica S.A.
15.08.2021 [link]

Data zamieszczenia - 2021.08.17
Zaproszenie do składanie ofert na:
Budowę budynku zaplecza technicznego elektrowni wodnej (kompleks garażowy)
Data zamieszczenia - 2021.08.05

 
Zaproszenie do składanie ofert na:
Remont napowietrznych stanowisk transformatorów na stropodachy EW Niedzica
Data zamieszczenia - 2021.07.29

 
Zaproszenie do składanie ofert na:
Modernizacja czerpni powietrza TG-1i TG-2 
Data zamieszczenia - 2021.07.29
Remont betonów płyt dennych przelewu stokowego
zapory Niedzica – II etap
Data zamieszczenia - 2021.07.23
 
Korekta punktu 10
wykonanie rozbiórki istniejącego muru oraz budowa nowego muru oporowego na Polanie Sosny w Niedzicy
korekta pkt. 10
Data zamieszczenia - 2021.06.18
Odpowiedź, zmiana terminu składania ofert
Sprzedaż, dostarczenie do siedziby Zamawiającego agregatu diesla (2)
odpowiedź nr1
 Data zamieszczenia - 2021.06.11
Zaproszenie do składanie ofert na:
Sprzedaż, dostarczenie do siedziby Zamawiającego agregatu diesla (2)
Data zamieszczenia - 2021.06.11
Do kiedy można składać oferty - 2021.06.30
Zaproszenie do składanie ofert na:
wykonanie rozbiórki istniejącego muru oraz budowa nowego muru oporowego na Polanie Sosny w Niedzicy
Data zamieszczenia - 2021.06.11
 
Odpowiedź, zmiana terminu składania ofert
Sprzedaż, dostarczenie do siedziby Zamawiającego agregatu diesla
odpowiedź nr1
 Data zamieszczenia - 2021.05.28
Zaproszenie do składanie ofert na:
Wykonanie przyłączy energetycznych o sieci ZEW Niedzica S.A. dla nowych odbiorców energii
Data zamieszczenia - 2021.05.20
 
Zaproszenie do składanie ofert na:
Sprzedaż, dostarczenie do siedziby Zamawiającego agregatu diesla
Data zamieszczenia - 2021.05.17
 
Zaproszenie do składanie ofert na:
Sprzedaż, dostarczenie, wykonanie demontażu starych, montaż i uruchomienie dwóch nowych baterii akumulatorów 220V+24V TG1 i TG2 EW Niedzica
Data zamieszczenia - 2021.05.13
Zaproszenie do składanie ofert na:
Wykonanie wymiany zabezpieczeń elektroenergetycznych w Rozdzielni RPW 15 Sekcji I
Data zamieszczenia - 2021.05.07
 
Odpowiedź
Sprzedaż, dostarczenie do siedziby Zamawiającego lamp oświetleniowych Data zamieszczenia - 2021.04.16
odpowiedź
 
Odpowiedź nr 3
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Małej Elektrowni Wodnej Sromowce III
Data zamieszczenia - 2021.04.12
odpowiedź
Zaproszenie do składanie ofert na:
Sprzedaż, dostarczenie do siedziby Zamawiającego lamp oświetleniowych
Data zamieszczenia - 2021.04.09
 
Zaproszenie do składanie ofert na:
nabór ofert - dzierżawa Ośrodka Rekreacyjnego Polana Sosny Data zamieszczenia - 2021.04.07
 
Odpowiedź nr 2
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Małej Elektrowni Wodnej Sromowce III
Data zamieszczenia - 2021.04.06
odpowiedź
Materiały graficzne, schematy, przekroje
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Małej Elektrowni Wodnej Sromowce III, podstrona "przetargi"
Data zamieszczenia - 2021.03.31
Informacja dodatkowa, termin wizji lokalnej
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Małej Elektrowni Wodnej Sromowce III

Data zamieszczenia - 2021.03.30
Zaproszenie do składania ofert na:
Wykonanie modernizacji suwnic
Data zamieszczenia - 2021.03.26
Zaproszenie do składania ofert na:
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Małej Elektrowni Wodnej Sromowce III
Data zamieszczenia - 2021.03.25
 
Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów urządzeń na obiektach ZEW Niedzica” - zmiana terminu składania ofert

Data zamieszczenia - 2021.03.18
Ogłoszenie o naborze ofert na  dzierżawę wiat gastronomicznych  Pentagon I, Pentagon II oraz lokalu Turbinka zlokalizowanych na koronie zapory w Niedzicy
Data zamieszczenia - 2021.03.16
 
Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - zakończenie inwestycji
Data zamieszczenia - 2021.03.15
    Opis + zdjęcia [ link ]
Zaproszenie do składanie ofert na:
Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów urządzeń na obiektach ZEW Niedzica”
Data zamieszczenia - 2021.03.04
Do kiedy można składać oferty - 2021.03.22
Zaproszenie do składanie ofert na:
Usługa pielęgnacji zieleni przyobiektowej i zabezpieczającej na terenie ZEW Niedzica SA
Data zamieszczenia - 2021.03.04
Do kiedy można składać oferty - 2021.03.16
Zaproszenie do składanie ofert na:
nabór ofert dzierżawa Ośrodka Rekreacyjnego Polana Sosny oraz Stacji Narciarskiej Polana Sosny
Data zamieszczenia - 2021.03.04
Do kiedy można składać oferty - 2021.03.26
Zaproszenie do składanie ofert na:
Naprawę, uszczelnienie betonów galerii kontrolnej zapory Niedzica i ścian oraz stropów budynku EW Niedzica
Data zamieszczenia - 2021.02.25
Do kiedy można składać oferty - 2021.03.09
Zaproszenie do składanie ofert na: Najem stoisk handlowych zlokalizowanych wzdłuż ścieżki, pomiędzy koroną zapory,
a zamkiem Dunajec w Niedzicy
Data zamieszczenia - 2021.02.22
Do kiedy można składać oferty - 2021.03.09
Kalendarz ZEW Niedzica (2021) - od Tatr do Bałtyku Kalendarz ZEW Niedzica SA na rok 2021
[ link ]

Informacje-2020

Informacje-2019

Informacje-2018 i starsze

Strona główna

 

 

 
Dane firmy
ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica
woj. małopolskie
NIP 735-20-55-446
REGON 490785702

niedzica@ns.onet.pl

tel. +48 18 26 10 100  centrala
fax  +48 18 26 101 51